Wietkwekerij / hennepkwekerij

Advocaat Malika Krabben – Tmim is zeer gespecialiseerd in misdrijven inzake drugs, alcohol en hennepteelt.
Er zijn een aantal stappen die u moet onthouden indien u een wietkwekerij heeft. Daarnaast dient u ook rekening te houden met zaken als: uw huurwoning en ontbinding van de huurovereenkomst, terugvordering van uw uitkering (indien u deze heeft), een verdenking van diefstal van stroom (indien er stroom is afgetapt).

Stap 1: Opgerolde wietkwekerij / hennepkwekerij

Als u wiet teelt moet u rekening houden met de mogelijkheid dat de politie deze op een dag komt oprollen. En kunnen door diverse partijen anonieme meldingen worden gemaakt bij de politie. Denk bijvoorbeeld aan buren die geursoverlast ervaren of mensen waarmee u een geschil heeft en die u een hak willen zetten. Wees dus voorbereidt.

Indien de politie aan de deur staat weiger dan de toegang. De politie mag enkel uw woning betreden indien zij een “machtiging tot binnentreden” (huiszoekingsbevel) van de hulp-Officier van Justitie hebben. Hebben zij deze niet? Weiger dan toegang, maar weet dat de politie op zeer korte termijn met een huiszoekingsbevel voor uw deur staat. Mijn advies is altijd om gebruik te maken van uw zwijgrecht zolang u nog geen advocaat heeft gesproken. Samen met uw advocaat bepaalt u de strategie. Zeg niets tegen de politie indien zij bij u aan de deur staan. Alles wat u zegt kan tegen u worden gebruikt.
Als u wordt aangehouden door de politie wordt u naar het politiebureau gebracht. Daar zult u gevraagd worden of u voorafgaand aan het politieverhoor contact wilt met een advocaat. Geef mijn naam door: advocaat Malika Krabben Tmim van Grebbe advocatuur uit Rhenen. Ik kom dan naar u toe en samen bespreken wij uw zaak nog voordat u wordt verhoord. Ook zal ik bij het verhoor aanwezig zijn.

Stap 2: Beslag

Het is mogelijk dat er beslag wordt gelegd op uw zaken. Dit wordt gedaan omdat er vaak ook een ontnemingsvordering wordt opgesteld. Door politie wordt er een berekening gemaakt van de opbrengst. Men gebruikt hiervoor een standaard berekening. Het is daarom altijd verstandig om alle bonnetjes, stroomkosten, en bewijzen te bewaren (let op: niet in dezelfde woning als waar de wietkwekerij staat). Met deze bonnetjes kunt u later op de zitting bewijzen hoe hoog uw kosten echt waren. Dit is vaak veel meer dan dat de politie hiervoor berekende.

Stap 3: zitting en ontnemingsvordering

De schatting van de winst wordt gemaakt door het aantal aangetroffen planten te vermenigvuldigen met het aantal geschatte geslaagde oogsten (totaal aantal oogsten minus de laatste aangetroffen oogst). Het aantal oogsten wordt geschat aan de hand van de hoeveel stof op de lampen en filters, door potgrond waarin wellicht oude wortels zitten en door (een schatting) van het gebruikte energieverbruik. De uitkomst van die berekening is het totaal aantal geschatte planten die zijn geoogst (en verkocht). Er wordt een standaard bedrag per plantje / gram berekend. Dus mocht u ooit hennep van uw eigen hennepkwekerij verkopen aan derden, probeer dan bonnetjes te regelen en bewaar deze goed! Dit kan u veel geld besparen indien er een bedrag wordt geëist door de officier van justitie.

Stap 4: de straffen van een hennepkwekerij / wietkwekerij

Mijn ervaring leert dat de straf voor het telen van wiet / hennep redelijk laag is. Wel is de straf afhankelijk van een aantal factoren, maar de belangrijkste is de omvang van de kwekerij; met andere woorden: het aantal planten. Daarnaast speelt ook een rol de mate van professionaliteit van de kwekerij en/of er sprake is van herhaling.
Indien u voor de eerste keer “gepakt” wordt met een hennepkwekerij kunt u de volgende straf ongeveer verwachten.

  • 50-100 planten: geldboete van 1000 euro
  • 100-500 planten: 120 uur taakstraf + 1 maand voorwaardelijke gevangenisstraf
  • 500-1000 planten: 180 uur taakstraf + 2 maanden voorwaardelijke gevangenisstraf

Daarnaast dient u dus ook rekening te houden met een ontnemingsvordering. Ook de hoogte hiervan is afhankelijk van de gemaakte winst uit de hennepkwekerij.

Bent u aangehouden, gedetineerd of gedagvaard? Of bent u uitgenodigd voor verhoor? Dan kunt u zelf of uw familie contact met mij opnemen. Ik zorg ervoor dat ik u zo goed mogelijk voorbereid op uw verhoor. Bent u gedetineerd? Dan wordt u regelmatig door mij bezocht en geïnformeerd over uw dossier en de te hanteren strategie. Heeft u nog vragen of wilt u meer weten over wat ik voor u kan betekenen op het gebied van juridische ondersteuning bij (de ontdekking van) een wietkwekerij?