Privacy Statement

Grebbe advocatuur gebruikt bepaalde persoonsgegevens van de gebruikers van de door haar beheerde websites. Grebbe advocatuur. gebruikt die gegevens om de prestaties van die websites te verbeteren (bijvoorbeeld door deze beter op de wensen van de gebruikers aan te kunnen laten sluiten); om verzoeken van de gebruikers om informatie te kunnen verwerken (bijvoorbeeld verzoeken om de nieuwsbrief te ontvangen) en om (commerciële) activiteiten te kunnen ontplooien (bijvoorbeeld door relaties met de gebruikers van de websites tot stand te kunnen brengen en/of uit te breiden).

In deze Privacy Statement lichten wij toe welke gegevens wij verzamelen, wat wij daarmee doen en welke rechten u heeft. Deze statement kan van tijd tot tijd wijzigen; wij raden u dan ook aan om deze regelmatig te controleren. De laatste wijziging van deze privacystatement was op 03-04-2018

Algemene bezoekgegevens

Grebbe advocatuur gebruikt in alle gevallen alleen die persoonsgegevens die de gebruikers van de websites zelf aan Grebbe advocatuur ter beschikking stellen. De gebruikers stellen die gegevens (zoals browsertype; IP-adres en naam- en adresgegevens) onder andere ter beschikking door hun browser cookies te laten accepteren; door zich op de websites te registreren of door zich aan te melden voor de nieuwsbrief. E-mailadressen worden alleen met expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Daarmee kunnen wij onder andere verschillende opvragingen van pagina’s van de website combineren en het gedrag van gebruikers analyseren. U kunt het gebruik van deze cookies weigeren, hoewel dit de functionaliteit en het gebruiksgemak van de website kan beperken.

Beveiliging van persoonsgegevens

Grebbe advocatuur respecteert bij het gebruik van de persoonsgegevens van de websites de regels van de Wet bescherming persoonsgegevens. Grebbe advocatuur draagt er door die gegevens te beveiligen zorg voor dat die gegevens geheim gehouden worden. Grebbe advocatuur verstrekt die gegevens niet aan derden, behalve aan Google Inc. Grebbe advocatuur is niet in staat te garanderen dat de beheerders van de websites waarnaar de door haar beheerde websites links bevatten, de regels van de Wet bescherming persoonsgegevens respecteren.

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van cookies om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe U de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP- adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft U toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

De cookies die we gebruiken, de data die ze verzamelen en hoe lang ze actief zijn:

 

 

 

Naam

_dc_gtm_UA_27451144_1

 

Geplaatst door

Google Tag Manager

Waarvoor

Deze cookie dient sites die gebruik maken van Google Tag Manager om andere scripts en code te laden in een pagina. Zonder deze cookie kunnen andere scripts niet goed functioneren. Het einde van de naam is een uniek nummer dat ook een ID is voor een bijbehorende Google Analyticsaccount.

 

Termijn 10 min.

 

 

 

 

 

Naam

_ga

 

 

 

 

Geplaatst door

Google Universal Analytics

 

Waarvoor

Cookienaam die wordt geassocieerd met Google Universal Analytics en is een belangrijke update van Google’s meest gebruikte analytics service. De nieuwe service vermindert het vertrouwen in cookies in het algemeen, en installeert deze en een ander _gat, hoewel Google ook aangeeft dat data verzameld kan worden zonder gebruik van cookies. Cookies worden gebruikt om unieke gebruikers te ondersheiden door het toewijzen van een willekeurig nummer aan de klant. Het is gekoppeld aan elke paginaopening en wordt gebruikt om gebruikers, bezoeken en data te verzamelen voor analytische rapporten.

 

 

 

 

 

Termijn 2 years

 

Naam

_gat

Geplaatst door

Google Universal Analytics

Waarvoor

Cookienaam die wordt geassocieerd met Google Universal Analytics, volgens documentatie wordt dit gebruikt voor het controleren van de hoeveelheid aanvragen en het verzamelen van data te beperken op druk bezochte sites.

 

Termijn 10 min.

 

 

 

Naam

_gali

 

Geplaatst door

Google Universal Analytics

 

Waarvoor

Verbeterde Link Attribution. Deze cookie houdt bij welke links er aan worden geklikt door de bezoeker van de website. Dit wordt in principe ook gedaan via het _ga cookie, maar nu wordt ook het ID van deze link gelogd en zo kan de websitebeheerder beter zien hoe links presteren.

 

 

 

Termijn 30 sec.

 

Hyperlinks

Wij maken u erop attent dat deze Internetsite links bevat naar andere internetsites waarop deze “privacy statement” niet van toepassing is. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een veilige of betrouwbare manier met uw gegevens omgaan. Wij adviseren u de privacyverklaring van deze websites aandachtig te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Rechten betrokkenen

De Wet bescherming persoonsgegevens verleent een aantal rechten. Zo mag u ons om inzage verzoeken in uw persoonsgegevens. Daarnaast kunt u ons verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen indien deze onjuist, onvolledig of irrelevant zijn, of anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt.

Wijzigingen in de Privacy Statement

Grebbe advocatuur behoudt zich het recht voor om deze “privacy statement” op ieder gewenst moment en voor welke reden dan ook aan te passen of te wijzigen. Niets in deze “privacy statement” heeft tot doel om enige verplichting of overeenkomst tot stand te doen komen tussen Grebbe advocatuur en enige bezoeker aan deze Internetsite of om enige informatie in dat kader te verschaffen.

Inzage en wijzigen van persoonsgegevens

Grebbe advocatuur is voor alle vragen over het gebruik van persoonsgegevens van de gebruikers van de door haar beheerde websites, of indien u inzage wenst in dan wel een wijziging van die gegevens wilt doorgeven bereikbaar

via info@grebbeadvocatuur.nl