Pro deo oftewel een toevoeging

Als u recht hebt op een tegemoetkoming in de advocaatkosten geldt: hoe hoger uw inkomen is, hoe hoger uw eigen bijdrage is, dus hoe meer u zelf moet betalen. Daarnaast worden voorwaarden gesteld aan de hoogte van het inkomen en het vermogen. Bij de beoordeling van uw aanvraag om een bijdrage in de kosten, gaat de Raad uit van uw inkomen en vermogen van twee jaar vóór het huidige jaar. Dit noemen we het peiljaar. De gegevens krijgen we van de Belastingdienst. Doet u geen aangifte? Dan gaan we uit van uw belastbaar inkomen. Zit u in de wettelijke schuldsanering of heeft u te maken met een faillissement? Vul dan bij uw aanvraag voor gesubsidieerde rechtsbijstand de passende eigen verklaring in. Mogelijk hoeft u alleen de laagste eigen bijdrage te betalen. Let wel op: zakelijke geschillen worden niet door de overheid gesubsidieerd. Ook is de hoogte van de vordering van belang. In beginsel komt een vordering lager dan  € 500,00 niet in aanmerking voor gesubsidieerde rechtsbijstand.

Korting op de eigen bijdrage bij Grebbe advocatuur bij contact met Juridisch Loket vooraf

U kunt bij Grebbe advocatuur een korting van € 54,- op uw eigen bijdrage krijgen, als u eerst telefonisch contact opneemt met het Juridisch Loket (0900 – 8020) en zij u doorverwijzen naar Grebbe advocatuur. Bij verwijzing naar Grebbe advocatuur geeft het Juridisch Loket u een zogenaamd diagnosedocument mee. Dit is een schriftelijk document waarin uw probleem beschreven staat en een advies voor de oplossing is opgenomen. Daarnaast bevat het document de verwijzing naar advocaat mr. M. Krabben – Tmim. Wanneer u wordt verwezen naar advocaat mevrouw mr. M. Krabben – Tmim, krijgt u met dit document een korting van € 54,- op uw eigen bijdrage bij Grebbe advocatuur. Deze korting dient te worden afgetrokken van onderstaande bedragen met betrekking tot de eigen bijdrage.

Alleenstaand Normen 2020 Gehuwd, samenwonend
of eenoudergezin
Fiscaal jaarinkomen
in het peiljaar
Eigen bijdrage Fiscaal jaarinkomen in
het peiljaar
t/m € 19.800 € 203 t/m 27.500
€ 19.801 t/m € 20.500 € 373 € 27.501 t/m € 28.500
€ 20.501 t/m € 21.600 € 533 € 28.501 t/m 29.800
€ 21.601 t/m € 23.500 € 694 € 29.801 t/m € 33.300
€ 23.501 t/m € 27.900 € 853 € 33.301 t/m € 39.400
Boven de € 27.900 Aanvrager komt niet
in aanmerking voor
een toevoeging.
Boven de € 39.400

Heeft u nu een lager inkomen dan twee jaar geleden?

Als u via advocaat mevrouw mr. M. Krabben – Tmim bij de Raad voor Rechtsbijstand een aanvraag doet voor gesubsidieerde rechtsbijstand, controleert de Raad voor de Rechtsbijstand uw inkomen en vermogen. De Raad gaat dan uit van uw inkomen en vermogen van twee jaar vóór het huidige jaar. Dit noemen we het peiljaar. Deze gegevens krijgt de Raad van de Belastingdienst. Uw inkomen en vermogen mogen niet te hoog zijn. Bent u in die twee jaar echter opeens veel minder gaan verdienen, waarbij uw inkomen meer dan 15% is gedaald? Of kwam u in het peiljaar niet in aanmerking voor rechtsbijstand en is uw inkomen en/of vermogen gedaald waardoor u nu wel in aanmerking komt? Dan kunt u via advocaat mevrouw mr. M. Krabben – Tmim de Raad vragen om naar uw huidige financiële situatie te kijken, in plaats van die van twee jaar geleden. Dit heet een verzoek om peiljaarverlegging.

 

Pro Deo advocaat nodig? Neem direct contact op