Huurrecht en Corona

Huurpenningen tijdens lockdown
Op 21 januari 2021 heeft de kantonrechter in Den Haag bepaald dat een huurder van een horecabedrijf dat vanwege de coronacrisis gesloten is, recht heeft op 50% huurkorting gedurende de sluiting van het bedrijf. De kantonrechter meent dat de coronacrisis als een onvoorziene omstandigheid gezien dient te worden. Juridisch steekt dat als volgt in elkaar:

Gebrek

Een huurder kan de verhuurder confronteren met – onder andere – huurprijsvermindering als hij te maken heeft met een gebrek in het gehuurde, waardoor de verhuurder niet in staat is om het volle genot van het gehuurde aan de huurder te verschaffen. Het feit dat er sprake is van minder genot, hoeft overigens niet verwijtbaar (aan de kant van de verhuurder) te zijn. Het juridische vraagstuk is of de gebrekenregeling zo kan worden uitgelegd dat ook de gevolgen van de coronapandemie, en ten gevolge daarvan verplichte sluiting van het pand, daaronder vallen. Daarop is in het merendeel van de gevallen positief beslist.

Onvoorziene omstandigheden

Meerdere huurders hebben ook met succes een beroep kunnen doen op onvoorziene omstandigheden. Juist een pandemie als de huidige coronacrisis is een schoolvoorbeeld van een onvoorziene omstandigheid.

Huurkorting

Het interessante is de vraag of het nog steeds reëel is voor de huurder om huurkorting te vragen en bij het niet inwilligen van een dergelijk verzoek, die korting bij de rechter af te dwingen? Dat is zeker het geval! Wel is het raadzaam er rekening mee te houden dat bij de rechter altijd inzichtelijk gemaakt moet worden, wat de gevolgen van de door de overheid genomen maatregelen zijn op het bedrijfsresultaat. Het niet overleggen van dergelijke cijfers zal ervoor zorgen dat de rechter het verzoek hoogstwaarschijnlijk zal afwijzen. Tevens dient er gekeken te worden in hoeverre eventuele huurkorting in de huurovereenkomst is uitgesloten en of het mogelijk is of aan de hand van redelijkheid en billijkheid de rechter ertoe te bewegen om van een uitsluitingsclausule geen gebruik te maken.

Waarvoor kunt u bij Grebbe Advocatuur terecht

Heeft u door de Corona crisis problemen om de huurpenningen van uw bedrijfspand te betalen?Neem dan direct contact met ons op. Wij zullen u adviseren en namens u in gesprek gaan met de verhuurder. Mocht het nodig zijn zullen wij u uiteraard ook bijstaand in het opstarten en voeren van een procedure bij de rechter. U kunt bij mij bellen op het nummer 0317-740249 of Neem direct contact op