Uw advocaat huurrecht

Grebbe advocatuur staat zowel huurders als verhuurders bij. Grebbe advocatuur kan u helpen als u als huurder of verhuurder een huurgeschil heeft en daarbij een huurrecht advocaat wenst.

 

Huurrecht voor huurder

U heeft als huurder rechten maar ook zeker plichten. De plichten zijn er vooral op gericht dat u op tijd uw huur betaald, dat u zich als goed huurder gedraagt en dat u geen schade en/of overlast veroorzaakt in of aan het gehuurde. Vaak wordt er in de huurovereenkomst een bepaling opgenomen waarbij de huurder expliciet toegang tot de woning verleend aan de verhuurder voor bijvoorbeeld het plegen van onderhoud aan het gehuurde. Daartegenover staat dat u huurbescherming krijgt. De huurbescherming in Nederland gaat ver. Het is voor de verhuurder niet gemakkelijk om een huurder uit de woning te zetten. Zelfs indien u een woning huurt voor bepaalde tijd kan de verhuurder niet zomaar de huurovereenkomst met u opzeggen, zolang u aan uw verplichtingen voldoet. Uiteraard bestaat hierop wel een uitzondering, namelijk: dringend eigen gebruik. Indien de verhuurder het gehuurde nodig heeft om zelf te gebruiken en indien de verhuurder nergens anders heen kan, is dit een legitieme reden om de huurovereenkomst op te zeggen. Bij een huurachterstand van 3 maanden kan de verhuurder via de rechter vorderen dat u uit huis gezet wordt. Echter, dit hoeft niet altijd het geval te zijn. Heeft u problemen met uw verhuurder? Betaald u teveel huur voor het gehuurde? Heeft u een huurachterstand en wordt er gedreigd met ontruiming? Neem dan contact op met Grebbe advocatuur.

 

Huurrecht voor de verhuurder

Net zoals de huurder heeft ook de verhuurder verplichtingen en uiteraard beschermingen. Uw allerbelangrijkste plicht op basis van het huurrecht is dat u de woning goed moet onderhouden en dat u uw huurder woongenot verschaft. Daartegenover heeft u het recht om tijdig uw huurpenningen te ontvangen. Daarnaast heeft u recht om een huurder die geen overlast veroorzaakt en/of schade veroorzaakt aan uw pand. U bent als verhuurder verantwoordelijk voor onderhoud. Juridisch wordt onderhoud echter gesplitst in groot onderhoud en klein onderhoud. U bent als verhuurder enkel verantwoordelijk voor noodzakelijke grote reparaties. Voor de kleine reparaties zijn de huurders zelf verantwoordelijk.  Daarnaast bestaat er naast groot onderhoud ook nog renovatie. De scheidslijn is dun maar de gevolgen voor het kiezen van de juiste term tegenover uw huurder is van cruciaal belang. Het kiezen van verkeerde bewoordingen kan u veel geld kosten, denkt u bijvoorbeeld maar aan een verhuiskostenvergoeding in het geval van een renovatie waarbij de huurder niet in de woning kan blijven. Wilt u een gratis kennismakingsgesprek om de mogelijkheden te bespreken? Neem dan contact op met Grebbe advocatuur.

 

Het (ver)huren van een bedrijfspand

Uiteraard kunt u ook een bedrijfspand (ver)huren. In dit geval is het van cruciaal belang dat u voorafgaand aan de ondertekening van de huurovereenkomst om het pand te huren, een inspectie uitvoert. Alle gebreken dienen te worden opgenomen als addendum achter de door u te ondertekenen huurovereenkomst zodat u later niet voor verrassingen komt te staan. Er zijn diverse soorten contracten voor de zakelijke (ver)huur. Let u erop dat u het juiste contract sluit om problemen in de toekomst te voorkomen.

Waarvoor kunt u bij Grebbe Advocatuur terecht

Als advocaat huurrecht kan ik u adviseren en ondersteunen op diverse juridische vlakken. Hieronder enkele gebieden uitgelicht.

 • Achterstallig onderhoud
 • Adviseren huurrecht
 • Asbest in de woning
 • Huurachterstand incasseren
 • Huurbescherming
 • Illegale bewoning
 • Kort geding ontruiming
 • Medehuur / Onderhuur
 • Huurverhoging / huurverlaging
 • Hoge servicekosten / lage servicekosten
 • Tweede kans contracten
 • Verhuisvergoeding
 • Overlast van buren
 • Opstellen huurovereenkomst
 • Vochtproblemen in uw woning zoals schimmel
 • Dreigende ontruiming

Neem contact op met uw advocaat huurrecht

Heeft u een geschil of wilt u juridisch advies? Ik sta tot uw beschikking. U kunt bij mij bellen op het nummer 0317-740249 of Neem direct contact op