Zakelijke huurovereenkomsten – huurovereenkomst bedrijfspand – huurovereenkomst kantoorruimte

Veel personen / bedrijven vullen een (model) huurovereenkomst bedrijfspand in, terwijl zij zelf niet hebben nagedacht over belangrijke mogelijkheden en onderwerpen. Indien hier vooraf voldoende zorg en aandacht aan wordt besteed kan dit achteraf ongewenste gevolgen en onnodige schade voorkomen.

Kwalificatie van huurovereenkomst bedrijfspand

Van groot belang is dat u als verhuurder goed kijkt over welke soort huur het gaat. Er bestaan namelijk verschillende soorten huur die elk een eigen regime hebben. De wet maakt onderscheid tussen winkelruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:290 BW en kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7: 230a BW, de zgn. “overige bedrijfsruimte”. Van groot belang is dat u als verhuurder goed uitzoekt welke regime van toepassing is. Bij twijfel mag u altijd contact opnemen met Grebbe Advocatuur.

Indien u een verkeerd regime kiest kan dit achteraf onbedoelde gevolgen geven. Mogelijk ontbreekt de huurbescherming dan, terwijl dat wel de bedoeling van huurder kan zijn geweest.

Verkeerde regime en de gevolgen daarvan:

Is sprake van artikel 7:290 BW bedrijfsruimte, dan kan in huurovereenkomst bedrijfsruimte niet ten nadele van de huurder worden afgeweken van de wettelijke bepalingen uit afdeling 6 (artikel 7:290 t/m 310 BW), tenzij de kantonrechter die afwijking in de huurovereenkomst bedrijfsruimte heeft goedgekeurd. Er is sprake van huurbescherming ten behoeve van huurder, bestaande uit:

  • termijnbescherming (5 + 5 jaar huur);
  • opzegging van de huurovereenkomst via aangetekende brief, de opzeggingstermijn van minimaal 1 jaar, de bij wet bepaalde (beperkte) gronden voor opzegging en de gevolgen van die opzegging (opzegging door verhuurder doet de huurovereenkomst niet eindigen;

Is sprake van artikel 7: 230a BW bedrijfsruimte, dan geniet de huurder geen huurbescherming:

  • opzegging door verhuurder doet de huurovereenkomst bedrijfsruimte wel eindigen.
  • Aangaande de termijn en wijze van opzegging hebben partijen contractsvrijheid.

Verhuurt u casco of juist niet?
Het maakt groot verschil of casco wordt gehuurd of niet. In het model voor artikel 7:290 BW (winkel)bedrijfsruimte is gekozen voor cascoverhuur. Cascohuur betekent huur van de kale bedrijfsruimte, zonder voorzieningen of installaties, zoals CV installatie et cetera. Houdt er dan rekening mee dat deze voorzieningen door “natrekking” eigendom van verhuurder kunnen worden. Op deze manier kunt u als verhuurder “voordelig” doormiddel van natrekking eigenaar worden van de installaties zoals CV etc. zonder dat u daar een cent voor heeft betaald.

Er zijn veel meer zaken waarmee u rekening dient te houden bij het opstellen van een huurovereenkomst. Voorbeelden daarvan zijn: voorzieningen (zelf aangebrachte), proces verbaal van oplevering, bestemming van het verhuurde, kosten onderhoud, onderhuur, strafbare feiten in het gehuurde et cetera.

Vooraf over nadenken en laten checken is eenvoudigweg raadzaam. Grebbe Advocatuur is gespecialiseerd in huurzaken. Neem vrijblijvend contact op voor meer informatie.

Bovendien is het eerste gesprek kosteloos. Heeft u rechtshulp nodig? Bel 0317-740249 of Neem direct contact op