Oeps foutje!? Ledikant Leenbakker

Iedereen heeft het wel ergens gelezen. Leenbakker heeft een ledikant aangeboden voor een wel heel lage prijs namelijk: € 24,00. Dit was een korting van meer dan 90%. Ook stond er op dat moment op de website van Leenbakker een ledikant te koop voor €99.999,00. Iedereen stelt natuurlijk direct dat het ledikant voor €99.999,00 een fout moet zijn. Voor het ledikant van € 24,00 klinken er andere geluiden (vooral van personen die deze ledikant hebben besteld). Is Leenbakker nu verplicht … Vervolgd

Wet versterking positie curator

Wet versterking positie curator Op 1 juli a.s. treedt de Wet versterking positie curator in werking. Eén van de onderdelen van deze wet is het nieuwe artikel 105b van de Faillissementswet waarin wordt bepaald dat accountants en ieder die administratie van de failliet onder zich heeft, verplicht is om die administratie ongeschonden aan de curator ter beschikking te stellen zonder dat een beroep op een retentierecht mogelijk is.